dátumy

 • sobota, 19. september 2020
 • nedeľa, 20. september 2020
}

ZRAZ - čas

14:45 – 15:00

 • začiatok prehliadky je o 15:00 hod.

ZRAZ - miesto

Klobučnícka ul. (BA)

 • na križovatke ulíc Klobučnícka a Nedbalova

CENA - poplatok za sprievodcovský výklad

5 € / osoby nad 18 rokov

 • platba v hotovosti na základe dokladu z Virtuálnej registračnej pokladne
 • záujem o platbu vopred na účet mi, prosím, hláste e-mailom na info@katarinakralikova.sk

trvanie prehliadky

90 minút

 • od 15:00 do 16:30 hod.

fotenie

Počas prehliadky sa budeme fotiť  … ak si na to spomenieme smile

Fotky budú uverejnené

 • na webovej stránke katarinakralikova.sk,
 • na Facebook stránke Katarína Králiková
w

otázky

Počas prehliadky uvítam, ak sa ma budete pýtať na všetko, čo vás k téme zaujíma.

Pokiaľ nebudem vedieť odpovedať, s radosťou zistím informácie a odpoveď Vám

 • pošlem e-mailom
 • a prostredníctvom mojej Facebook stránky Katarína Králiková.

o prehliadke

Prehliadka Majstri a remeselníčky v Prešporku bude tak trochu pikantná, ale len trochu. Počas 90-minútovej prechádzky v historickom jadre Bratislavy sa postupne dozviete:

 • o ctihodných pánoch majstroch z remeselných cechoch
 • o tom, čo predchádzalo tomu, aby sa niekto stal remeselným majstrom
 • a aj o tom, ako si páni majstri ucitevali svojich svätých patrónov

Zároveň vám porozprávam o tom, že

 • aj ženy vykonávali nielen to “najstaršie” remeslo,
 • ale aj niektoré iné.

Nevynecháme však ani rozprávanie o tom,

 • aké stopy ostali dodnes po majstroch zo 16. storočia
 • a tiež o tom, čím sa živili (skoro) všetci v Prešporku.

zdroje

 • BUJKO, L. (2016). Dejiny bratislavského vinohradníctva do konca 16. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave FiF FiF.KSD. Dostupné na Internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=58E56B393942DD4562F721CCE25A&seo=CRZP-detail-kniha
 • Farnosť Rača. (2020). Rozličné povolania, životné stavy a ich patróni. Dostupné na Internete: Farnosť Rača: http://www.raca.fara.sk/index.php/farnost/patroni/povolania-a-patroni
 • FEDERMAYER, F. (2003). Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o.
 • FORBAT, E. (1959). Dejiny Bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.
 • HANÁK, J. (2007, 2017). Prešporské opevnenia. Bratislava: Marenčin PT.
 • HOLČÍK, Š. (23. 9 2011). Na Baštovej bývali chudobnejší ľudia. Dostupné na Internete: Bratislavské noviny: https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/29371-na-bastovej-byvali-chudobnejsi-ludia
 • JANOTA, I. (2017). Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave. Bratislava: Marenčin PT, s.r.o.
 • JURÁNIYI, L. (2014). Prešporsské vinice koncom stredoveku v zrkadle najstaršej pozemkovej knihy mesta. In H. Peter, Zborník Múzea mesta Bratislava (s. 216). Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy.
 • KUCHÁRIK , J. (2019). Obranné nariadenia a úpravy Bratislavského mestského opevnenia v prvej polovici 16. storočia. In I. Štassel, Fortifikačné systémy na územi Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu. Zborník príspevkov zo sympózia (s. 352). Bratislava: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave v roku 2019 s pomocou finančného príspevku z poslaneckej prioritiy pani Ing. Kataríny Šimončičovej.
 • LENGYELOVÁ, T. (28. 5 2016). Prešporský majster kat si za stínanie hláv vlastným mečom účtoval príplatok. Dostupné na Internete: Bratislava Dnes24: https://bratislava.dnes24.sk/presporsky-majster-kat-si-za-stinanie-hlav-vlastnym-mecom-uctoval-priplatok-239469
 • NEMCOVÁ , Z. (2014). Štatúty ako spôsob komunikácie mestskej správy s obyvateľmi. In S. Leon, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (s. 188). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK. Dostupné na Internete: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kapvh/Docs/HISTORICA/Historica_XLVIII_TLAC.pdf
 • SEGEŠ, V. (2005). Prešporský pitaval. Bratislava: Perfekt, a.s.
 • SEGEŠ, V. (2010). Remeslá a cechy v Prešporku. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o.
 • ŠPIESZ, A. (2018). Bratislava v stredoveku. Bratislava: Perfekt, a. s.
 • TANDLICH, T. (2010). Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie. Nitra: Filozofická fakuta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 • TOMČÍK, V. (2008). Rozkoš, nevera a predajná láska. Bratislava: Ikar, a. s.
 • ZUBERCOVÁ, M. M., HASALOVÁ, E., ŠIDLÍKOVÁ, Z., & VANČO, M. (2014). Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania. Bratislava: SLOVART, s. r. o.
i

ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY

fotogaléria

 • fotky niektorých ulíc, ktorými sme prechádzali
 • fotky z prehliadky Remeselníci v Prešporku  01.09.2019

zdroj: archív KK

 • (Soňa Holíková a Mia Holíová, ďakujem vám za fotky)

spätná väzba

Ďakujem za kritiku, pochvalu, názor aj odporúčanie, ktoré mi pomôžu, aby som pre vás robila čo najlepšie prehliadky.

spätná väzba

9 + 9 =

Stretávame sa na križovatke ulíc

Klobučnícka a Nedbalova.

.

Stretávame sa na križovatke ulíc

Klobučnícka a Nedbalova.

.

Zaregistrujte sa

ak chcete dostávať

pripomienky na prehliadky

a blogy ako víkendové čítanie.