dátum

štvrtok, 05. 09. 2019

}

ZAČIATOK - čas

17:30

miesto konania prednášky

v budove Ústredia ľudovo umeleckej výroby (ÚLUV) na Obchodnej ul. č. 64 (BA)

CENA

zdarma, vďaka spolupráci s ÚĽUV

trvanie prednášky

16:30 – 17.30 – posledná komentovaná prehliadka výstavy Z ohňa zrodené

17:30 – 18:00 – prednáška Kováči v Prešporku

fotenie

Počas prednášky budú pravdepodobne fotiť ľudia z ÚĽUV.   

Fotky budú uverejnené

 • na webovej stránke katarinakralikova.sk,
 • na Facebook stránke Katarína Králiková
w

otázky

Počas prednášky uvítam, ak sa ma budete pýtať na všetko, čo vás k téme zaujíma.

Pokiaľ nebudem vedieť odpovedať, s radosťou zistím informácie a odpoveď Vám

 • pošlem e-mailom
 • a prostredníctvom mojej Facebook stránky Katarína Králiková.

o prednáške

Prednáška sa koná v rámci podujatia k výstave  Z ohňa zrodené, ktorá trvá od 31. 05. 2019 do 06. 09. 2019.

Podujatie organizuje Ústriedie ľudovo umeleckej výroby (ÚĽUV) v priestoroch svojej Galérie ÚĽUV na Obchodnej ul. c. 64. v Bratislave.

 • Počas prednášky Kováči v Prešporku sa prenesieme od majstrov kováčov z 15. storočia postupne až na začiatok 20. storočia, keď sa z nich stali kovospracujúci živnostníci. 
 • Oboznámite sa s pestrým členením kováčov v Prešporku, teda na území dnešnej Bratislavy. 
 • Cez zaujímavosti z ich cechových nariadení sa dozviete aj o to, čo nesmeli robiť manželky kováčov.
 • Vypočujete si tiež rozprávanie o tom, ako pomáhali mladým tovarišom z kováčskych dielní pekné dcéry úctyhodných pánov majstrov kováčov. 

zdroje

Informácie k prednáške Kováči v Prešporku získavam z viacerých zdrojov.

Overujem si nie len to, čo som čítam, ale aj zdroje, z ktorých čerpám.

Uvádzam tu zoznam autorov a použitej literatúry z mojej súkromnej knižnice ako aj požičané zo Staromestskej a Bratislavskej mestskej knižnice.

 • Fiala Anton | Príspevok v Zborníku Mestského múzea v Bratislave na tému: Z tradícii kováčskeho a zámočníckeho remesla v Bratislave (2000)
 • Forbat Eugen | Dejiny Bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 – 1873) (1959) 
 • Segeš Vladimír | Remeslá a cechy v starom Prešporku (2010)
 • Šedivý Juraj, Štefanovičová Tatiana a kol. | Dejiny Bratislavy. 1, Brezalauspurc – na križovatke kultúr: od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia (2012)
 • Špiesz Anton | Bratislava v 18. storočí (1987)
 • Špiesz Anton | Bratislava v stredoveku (2018)
 • a mnohé ďalšie, ktoré postupne doplním.
i

zaujímavé články

fotogaléria

Fotky k prehliadke doplním po prehliadke tu:

spätná väzba

Ďakujem za kritiku, pochvalu, názor aj odporúčanie, ktoré mi pomôžu, aby som pre vás robila čo najlepšie prehliadky.

spätná väzba

3 + 9 =

Prednáška sa koná v budove Ústredia ľudovo umeleckej výroby (ÚLUV) na Obchodnej ul. č. 64 v Bratislave

Zaregistrujte sa

ak chcete dostávať

pripomienky na prehliadky

a blogy ako víkendové čítanie.