info k prehliadke

už iba na želanie

Covid - režim OTP

Ak je Bratislava 2. stupni ostražitosti, našej prehliadky sa, žiaľ, môžu zúčastniť len osoby v režime OTP. 

Toto prikazuje  Vyhláška ÚVZ SR 241/ 2021, § 3, písm. b.

Ďakujem za rešpektovanie a dodávam, že ja som zaočkovaná.

» Aktuálne COVID opatrenia pre Bratislavu  «

l

registrácia

Registrácia je povinná.

Môžete sa zaregistrovať vopred, alebo až na mieste.

Registrované údaje uchovám 2 týždne, v súlade s nariadením Úradu pre verejné zdravotníctvo.

stretávame sa medzi 16:45 a 17:00 hod.

Františkánske nám. (BA), pri Mariánskom stĺpe /viď foto nižšie/

končíme o 18:30 hod.

Primaciálne nám.

poplatok

5 € / osoba nad 18 rokov
0 € / osoba do 18 rokov

platba

V hotovosti pred začiatkom prehliadky.

doklad

Z ekologických dôvodov vystavujem pri platbe pokladničný doklad na Vami nadiktovaný e-mail
Záujem o papierový doklad, prosím, oznámte pri platení.

w

otázky a odpovede

Pýtajte sa k téme všetko, čo vás k téme zaujíma. Ak nebudem vedieť, zistím to a odpoveď pošlem e-mailom zaregistrovaným príjmateľom.

fotenie

Počas prehliadky sa spolu odfotíme. S vašim súhlasom. Počas prehliadky bez upozornenia nefotíme. Ide mi len o to, aby sme proste na fotkách všetci dobre vyzerali.Fotky uverejním po prísnej cenzúre na tejto web stránke a na Facebook stránke Katarína Králiková.

c

obsah prehliadky

Johann Sebastian Bach mal vzdialených príbuzných aj v Prešporku, povieme si o nich, ale aj o jeho živote a diele.

Rovnako tak sa však dozviete aj o tom, kto to to bol Samuel Capricornus, aký mal život a čím bol výnimočný.

Počas 90-minútovej prechádzky historickým jadrom bratislavského Starého Mesta sa dozviete

  • akí hudobníci sa v Prešporku najviac uplatnili,
  • aké diela sochárov nám dodnes zostali v meste,
  • ako si privyrábali výtvarníci a umeleckí maliari,
  • kto boli najslávnejší divadelníci v období rekatolizácie
  • a kde mešťanov zabávali komedianti.

zraz

Františkánske nám. (BA), pri Mariánskom stĺpe

i

ZDROJE

Prehliadku som vytvorila štúdiom týchto zdrojov:

BAXA, Patrik. Prešporský duch. Svedectvo dejín. Bratislava: Marenčin PT, s.r.o., 2016.

BEDNÁROVÁ, Katarína. Rukoväť dejín prekladu na Slovensku I. (18. a 19. storočie). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015.

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. „Divadlo na Slovensku od stredoveku do novoveku (str. 45 – 58).“ Zborníky e-slovak.sk – Prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry Academica Slovaca. 1979. https://zborniky.e-slovak.sk/SAS_8_1979.o.pdf.

ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana. „Renesančná nástenná maľba a sgrafito na území Spiša a Šariša (doktorantská dizeračná práca).“ 2018. https://theses.cz/id/y4wkm4/Dizertacka_komplet.pdf (cit. 7. 9 2021).

FEDERMAYER, Frederik. Rody starého Prešporka. Bratislava: MONADA atelier, s.r.o., 2003.

FORDINÁLOVÁ, Eva. Staršia slovenská literatúra. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2009.

FRIMMOVÁ, Eva. „Vydavateľská činnosť Daniela Basilia a Petra Fradelia na pražskej Karlovej univerzite.“ Studia Bibliographica Posoniensia, 2010.

HAĽKO, Jozef, a Ľuboš ROJKA. Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773. Trnava: Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2015.

HLAVAČKOVÁ, Miriam, interview viedol: Pavol PRIKRYL. Stredovek – základ vzdelanosti Časopis QUARK, (13. 09 2013).

HORVÁTH, Vladislav. „Dejiny Bratislavy – Bratislava hlavným mestom Uhorska (str. 92-126).“ In Dejiny Bratislavy, autor: Vladimír HORVÁTH, Darina LEHOTSKÁ a Ján PLEVA, (str. 92-126). Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, n.p., 1979.

JUDÁK, Viliam. Benedikt Szőllőši (1609 – 1656) a Cantus catholici. Dominikánsky knižný inštitút, 2009.

KAČIC, Ladislav. Samuel Capricornus (1628–1665). Hudobný život. 7. 8 2015. https://hc.sk/hudobny-zivot/clanok/historia/703-samuel-capricornus-1628-1665 (cit. 9. 9 2021).

KALINAYOVÁ – BARTOVÁ, Jana. „Malé duchovné koncerty v zbierke Opus musicum (1655) Samuela Capricorna.“ dátum neznámy. http://www.hudbavbratislave.sk/publications/bartova_07.PDF (cit. 9. 9 2021).

KOLLÁR, Ján. Národnie spievanky 1 – Spevy historicky pamätné. Bratislava: Zlatý fond denníka SME, 2009.

KRAMARIČOVÁ, Lucia. Staré budovy zdobia zašifrované nápisy. 22. 1 2021. https://bratislava.sme.sk/c/3433075/stare-budovy-zdobia-zasifrovane-napisy.html (cit. 2. 8 2021).

KRAMARIČOVÁ, Lucia. Staré budovy zdobia zašifrované nápisy. Bratislava: SME Bratislava, 2007.

LENGYELOVÁ, Tünde. Život na šľachtickom dvore. Bratislava: SLOVART, s.r.o., 2015.

LICHNEROVÁ, Lucia. Niekoľko príkladov k vývovju autorského práva v dejinách knižnej kultúry 16. – 18. storočia v slovenskom kontexte. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2010.

OBUCHOVÁ, Viera. Príbehy z dejín Bratislavy alebo Bratislava – mesto s neuveriteľnou históriou, pamiatkami a pamätihodnosťami. Bratislava: Marenčin PT, s.r.o., Bratislava, 2020.

REHÁČKOVÁ, Tamara. Historické záhrady a parky Bratislavy. Bratislava: Vydavateľstvo TRIO Publishing, s. r. o., 2012.

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. „Dvorec cisterciánov na Michalskej ul. v Bratislave. Niekoľko novších poznatkov.“ 2004. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/140589/2_ArchaeologiaHistorica_29-2004-1_33.pdf (cit. 8. 9 2021).

ŠPÁNIOVÁ, Marta. Spis o duchovi a iné katolícke bestsellery v literdatúre 17. storočia: Z vydavateľskej produkcie bratislavských typografov (2. časť). Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2010.

ŠPIESZ, Anton. Bratislava v stredoveku. Bratislava: Perfekt, a. s., 2018.

TÓTH, Csaba. Potulky svetom umenia. Komárno: TKK-SK, 2006.

ZRUBEC, Laco. Osobnosti našej minulosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991.

novinky e-mailom

blogy  |  pripomenutia   |  informácie