Čas úcty k starším nekončí

Čas úcty k starším nekončí

Stáli sme pod krídlovým oltárom. Zdobí expozíciu Stredovek na Bratislavskom hrade, kde sídli Slovenské národné múzeum – Historické múzeum. Okolo mňa sa nahrnuli deti z tretieho ročníka základnej školy. Prišli spoznať dejiny stredoveku na území Uhorska. V duchu...