Víkend otvorených parkov a záhrad ponúka prehliadku Palácové záhrady

20. 06. 2021 | tematická prehliadka

Víkend otvorených parkov a záhrad ponúka prehliadku Palácové záhrady

20. 06. 2021 | tematická prehliadka

Palácové záhrady je názov prehliadky, počas ktorej sa dozviete o dejinách úžitkového a estetického záhradníctva, so zameraním na záhrady v Prešporku. Celé 2,5 hodiny prehliadky sú vyplnené poznatkami, zaujímavosťami a aktivitami, ktoré vám cez zážitok pomôžu zapamätať si čo najviac.

Účasťou na podujatí Víkend otvorených parkov a záhrad pomáhate šíriť myšlienku ochrany parkov a záhrad Slovenska. Tomtuto poslaniu sa venuje už od roku 1996 mimovládna nezisková organizácia Národný Trust, n. o.

Podujatie má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti pod názvom Rendez-vous aux Jardins, s rovnakou témou a vizuálom.

V roku 2021 bola zvolená celoeurópska téma Odovzdávanie vedomostí. Táto téma zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. 

Odovzdávanie vedomostí

Obsah a aj forma prehliadky sú prispôsobené sloganu podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorým je odovzdávanie vedomostí.

Čo sa teda dozviete?

  1. Čo znamenajú najčastejšie pojmy používané v záhradnej architektúre palácových záhrad.
  2. Aké palácové záhrady boli v jednotlivých obdobiach histórie Bratislavy.
  3. Kedy palácové záhrady v Bratislave najviac prekvitali.
  4. Kto vysadil najzaujímavejšie palácové záhrady.
  5. Čím boli dotvárané palácové záhrady?
  6. Kde sa zelenali palácové záhrady v Bratislave.
  7. Prečo vznikali a ako zanikali palácové záhrady v Bratislave.
  8. Kto polieval kvety v palácových záhradách?
  9. Ako a čím si palácové záhrady navzájom konkurovali?

A dozviete sa aj to, čo zaujíma Vás, ak sa na to opýtate počas prehliadky.

Palácové záhrady

jazyková korektúra

Text neprešiel jazykovou korektúrou.
Citácie sú v pôvodnom znení.
Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.
h

zdroje

BOTEK, A. (1 2014). Veľkomoravská bazilika na Bratislavskom hrade. Dostupné na Internete: Verbum historiae 1/ 2014: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/Verbum_Historiae_1-2014.pdf

GRAMS, J., & HOLČÍK, Š. (2011). Kráľovská rezidencia v Bratislave. Tereziánske projekty. In P. HYROSS, Zborník Múzea mesta Bratislavy (s. 105-142). Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy.

GREGOROVÁ, J. (13. 7 2015). Architektka: Parlament má na Hrade aj vlastnú kotolňu, na kopci ho nemali stavať. (J. KONÍK, Dotazovateľ) Dostupné na Internete: https://dennikn.sk/186852/architektka-parlament-zneuziva-hrad-aj-na-kotolnu-na-kopci-ho-nemali-stavat/

GREGOR-ROGLER, J. (1 2017). Schloss Hof – Slávnosti s imperiálnym nádychom. Dostupné na Internete: Ansichten/ Pohľady 1/ 2017: https://www.slovaci.at/tl_files/pohlady/Pohlady%201-2017%20web.pdf

HOLČÍK, Š. (11. 12 2010). K mestu už v minulosti patrili záhrady. Dostupné na Internete: Bratislavské noviny: https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/26333-k-mestu-uz-v-minulosti-patrili-zahrady

KOVÁČ, J., LESÁK, B., & VRTEL , A. (2014). Archeologický výskum záhradného pavilónu na Bratislavskom hrade. In M. MUSILOVÁ, P. BARTA, & A. HERUCOVÁ, Bratislavský hrad. Dejiny, výskum a obnova (s. 143-152). Bratislava: MÚOP v Bratislave; SNM-Historické múzeum.

KUŠÍK, M. (1984). Bratislava Mateja Bela. Bratislava: OBZOR.

LENGYELOVÁ, T. (2014, 2017). Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha: OTTOVO NAKLADATELSTVÍ.

LENGYELOVÁ, T. (2015). Život na šľachtickom dvore. Bratislava: SLOVART, s.r.o.

REHÁČKOVÁ, T. (2012). Historické záhrady a parky Bratislavy. Bratislava: Vydavateľstvo TRIO Publishing, s. r. o.

ŠPIESZ, A. (1987). Bratislava v 18. storočí. Bratislava: Tatran.

i

zaujímavé články