Spoznávanie dejín Bratislavy na prehliadkach v roku 2021

5. 03. 2021 | tematická prehliadka

Spoznávanie dejín Bratislavy na prehliadkach v roku 2021

5. 03. 2021 | tematická prehliadka

Predstavujem si, že je máj 2021. Skončila pandémia a my sa opäť stretávame. Bez rúšok. Predstavujem si, že máme prehliadky. Predstavujem si, ako sa smejeme na vtipných príhodách z našich dejín, ako polemizujeme o našich predkoch, ako sa spoločne prenášame do 17. storočia. 

Zo všetkého najradšej si predstavujem ako vám za príjemného “pod mrakom” počasia rozprávam o dejinách Bratislavy a vy sa dozvedáte zaujímavosti, ktoré som zistila v čase karantény.

Možno viete, že v roku 2020 som vytvorila nový koncept prehliadok.

 • Zamerané sú každý rok na jedno storočie.
 • Vybrala som si 6 tém, ktoré sú mi najbližšie.
 • Dejiny Bratislavy však spoznáme cez príbehy konkrétnych ľudí.

témy prehliadok

 1. jarmoky
 2. láska
 3. remeslá
 4. umenie
 5. vzdelávanie
 6. zdravie

storočia

V škole sme sa na dejepise učili o histórii z textu v učebnici. Za menami kráľov, víťazov a porazených som nikdy nevidela človeka. Len text. Slovo, bez obrazu, bez príbehu. Dalo sa to naučiť ako básničku.

Ale, po písomke som si už nič nepamätala. Až v dospelosti som zistila, že ja si najlepšie zapamätám to, čomu rozumiem. Čo viem automaticky, prirodzene osadiť v čase a priestore. A v súvislostiach.

Práve to ma na spoznávaní dejín najviac fascinuje. Ten fakt, že nech “skočíme” do akéhokoľvek storočia, potrebujeme o ňom hovoriť tak, že spomenieme aj to predchádzajúce. Všetky udalosti na seba nadväzujú, navzájom medzi sebou súvisia.

Z tohto dôvodu som si vytvorila koncept prehliadok po jednotlivých storočiach.

 • rok 2020 – 16. storočie
 • rok 2021 – 17. storočie
 • rok 2022 – 18. storočie 
 • rok 2023 – 19. storočie 
 • rok 2024 – 20. storočie

A potom vymyslím niečo nové.

FOTO: Ema Lančaričová/ BKIS

Máme sa na čo tešiť. To nie je predstava. To je fakt.

Na každej prehliadke si na úvod zrekapitulujeme predchádzajúce storočie v tej-ktorej téme.

Až potom vám začnem rozprávať príbehy ľudí, ktoré sa týkajú témy prehliadky.

Zistíte, že dejiny Bratislavy sú fascinujúco zaujímavé. Dozviete sa, že ich súčasťou sú príbehy úžasne inšpiratívnych osobností.

Mimochodom, na prehliadkach chcem dať priestor aj vám. Na diskusiu, na vyjadrenie názoru.

Mojim cieľom je, aby ste si z prehliadky odniesli príjemný zážitok a poznatky, ktoré si zapamätáte bez učenia. Tomu prispôsobím aj spôsob sprievodcovského výkladu.

Prehliadky v roku 2021

Názvy prehliadok majú pracovné verzie, môžu sa zmeniť. Budem sa však držať jednotlivých tém.

  (abecedne)

téma: JARMOKY

Vinohradníci na jarmokoch v 17. storočí v Prešporku

téma: LÁSKA

Čarodejnice a manželia v 17. storočí v Prešporku

téma: REMESLÁ

Umeleckí a úžitkoví remeselníci v 17. storočí v Prešporku

téma: UMENIE

Johann Sebastian Bach a umelci v 17. storočí v Prešporku

téma: VZDELÁVANIE

Ján Amos Komenský a učitelia v 17. storočí v Prešporku

téma: ZDRAVIE

Slávnosť všelieku Theriaku v 17. storočí v Prešporku

Drahé moje hosťky, drahí moji hostia, ja sa na prehliadky s vami už tak teším!

… a predstavujem si, že sa aj vy tešíte.

PS:

Kým sa budeme môcť stretnúť, nech sa páči, prečítajte si blog

Rekapitulácia poznatkov o 16. storočí v Prešporku – ÚVOD.

jazyková korektúra

Text neprešiel jazykovou korektúrou. Citácie sú v pôvodnom znení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na info@katarinakralikova.sk. Rada to opravím.
i

zdroje

Moje ♥ a ©.